Publicaties

Nieuwe selectieve vismethoden: en waarom vissers hier niet altijd gebruik van maken

Mattens, A.L.

Samenvatting

De afgelopen jaren krijgen de vissers steeds meer te maken met nieuwe ontwikkelingen, waaronder de aanlandplicht. Vissers worden hierdoor verplicht alle gequoteerde vis aan te landen die ze vangen. Het zou de vissers moeten motiveren om selectiever te gaan vissen. De twee hoofdvragen van dit onderzoek zijn: - Welke kansrijke, selectieve vismethoden zijn de afgelopen 10 jaar ontwikkeld voor de Nederlandse demersale visserij? - Waarom nemen vissers de nieuwe, innovatieve, selectieve vismethoden, die niet in de regelgeving zijn opgenomen, niet over? En hoe kan gestimuleerd worden? In dit rapport worden acht kansrijke, selectieve vismethoden van de afgelopen 10 jaar besproken; dit is geen volledig overzicht. Er wordt één vismethode voor de platvisvisserij besproken (Hydrorig), vijf vismethoden voor de garnalenvisserij (Zeefmat, Zeeflap, Brievenbus, Topless net en Sorteerrooster) en twee vismethoden voor de Noorse kreeftvisserij (SepNep en Swedish grid). De vismethoden die klaar zijn voor de praktijk, zijn: de zeefmat, de zeeflap en de brievenbus. Hierna is de tweede hoofdvraag beantwoord door het uitvoeren van interviews en het verspreiden van een enquête. Voor de interviews zijn vissers, visserijorganisaties, visserijonderzoekers en een medewerker van het ministerie van LNV geïnterviewd. Uit de interviews kwamen verschillende redenen naar voren waarom vissers de selectieve vismethoden niet overnemen. De belangrijkste reden is dat het financieel nu niet mogelijk is. Mede door het pulsverbod zijn vissers bang voor een herhaling hiervan en vinden het investeren in nieuwe netten met mogelijk vangst verlies een te groot risico. Uit de enquête blijkt dat veel vissers die de selectieve vismethoden niet overnemen, dit niet doen door demotivatie als gevolg van het pulsverbod. Als tweede reden geven de vissers aan dat ze bang zijn voor vangstverlies. Op de vraag waar vissers mogen antwoorden waarom collega’s de methoden niet overnemen, wordt als eerst het vangstverlies geantwoord en daarna pas demotivatie door het pulsverbod. Als oplossing om de selectieve vismethoden over te nemen stellen de vissers en de andere belanghebbenden voor de vismethoden te verplichten. Als een methoden wordt verplicht moet het wel een waterdicht plan zijn zonder uitzonderingen, zodat alle vissers gelijk zijn aan elkaar. Opvallend is dat alleen de vissers en de onderzoekers voorstelden om een beloningssysteem voor vissers die wel selectief vissen op te stellen. Vissers kunnen gemotiveerd worden om selectiever te gaan vissen door de aanschaf van nieuwe netten te subsidiëren of vissers die selectief vissen een voordeel te geven. De selectieve vismethoden kunnen ook worden verplicht, maar dan moet het een uitgedacht plan zijn, zonder uitzonderingen.