Publicaties

Expert inschatting van nieuwe windparkzoekgebieden op de Noordzee voor verschillende soortgroepen

Jongbloed, R.H.; Tamis, J.E.; Steenbergen, J.