Publicaties

Protocol – Bemonsteren

Valkenburg, D.J.

Samenvatting

Er zijn veel factoren die de gezondheid van bijenvolken kunnen
beïnvloeden, waaronder ziekten, voeding en het bijenhouden zelf.
Denk aan bijvoorbeeld de Varroa monitoring waarbij 100 bijen worden
gespoeld om het mijten besmettingspercentage te bepalen. Om een
dergelijke diagnose of monitoring uit te kunnen voeren, moet er dus
bijenmonsters worden genomen uit volken.