Publicaties

Verspreiding en uittrekperiode van schieraal rondom sluizencomplex IJmuiden

Griffioen, A.B.; Keeken, O.A. van

Samenvatting

Het Noordzeekanaal ontsluit een groot achterland en het sluizencomplex bij IJmuiden is hierdoor een belangrijk knooppunt voor trekvis, zoals schieraal. In 2020 zijn 34 noodpompen geplaatst in het sluizencomplex vanwege het uitvallen van een pomp in het gemaal. De plaatsing van de pompen voorkomt peiloverschrijding op het Noordzeekanaal, maar levert mogelijk extra schade op voor uittrekkende schieraal, omdat de pompen niet visveilig zijn. Voor de wering van migrerende schieraal is besloten de pompen te voorzien van lichtwering met bouwlampen. Voor andere vis dan schieraal kunnen bouwlampen juist een aantrekkende werking hebben, zodat de inzet van deze viswering goed moet worden afgestemd met de aanwezigheid van schieraal ter plaatse. Voor een effectieve inzet van de bouwlampen komend najaar/winter (2021) is het noodzakelijk om meer informatie te hebben over de uittrekperiode en verspreiding van schieraal bij IJmuiden. Deze rapportage gaat in op de vraag wat de uittrekperiode en verspreiding van schieraal is aan de hand van het fuikenmonitoringsprogramma die sinds 2012 plaatsvindt bij het sluizencomplex IJmuiden. Deze fuikenmonitoring wordt uitgevoerd in het kader van Wettelijke Onderzoekstaken en gefinancierd door het ministerie van LNV.