Publicaties

LULUCF : Land Use, Land-Use Change and Forestry : Interactieve PDF

Hendriks, Chantal; Arets, Eric; Huijstee, Jolien van; Teenstra, Eddy

Samenvatting

Deze interactieve PDF beschrijft de monitoring en rapportage van de emissies en verwijderingen van broeikasgassen door landgebruik, landgebruiksveranderingen en bosbouw (LULUCF) in Nederland.