Publicaties

Factoren van invloed op late ontwikkeling van inwendig bruin bij ‘Conference’ peren

Hogeveen-van Echtelt, E.M.; van de Geijn, F.G.