Publicaties

Overzicht handelingsperspectieven voor beleid gericht op extensivering van de landbouw

Eldik, Zoe van; Westerink, Judith; Schrijver, Raymond; Dijkshoorn-Dekker, Marijke; Schütt, Jeroen

Samenvatting

In order to stimulate extensification of agriculture, public authorities can make use of various policy instruments that target factors influencing decisions of farmers regarding the intensity of their farm. This report is an inventory of options for public policy action and identifies behavioural factors that are addressed in policy development only to a limited extent.