Publicaties

Aandacht voor 'vigour' en microbioom

Groot, Steven; Kodde, Jan

Samenvatting

Een nieuwe strategie voor kwaliteit biologisch uitgangsmateriaal.

Door klimaatsverandering en het bijbehorende extreme weer, is er een groeiende behoefteaan meer weerbare teeltsystemen. Met zijn rijkere bodemleven en meer biodiversiteit is biologische landbouw daar beter op voorbereid dan gangbare teeltsystemen. Toch valt ook hier nog meer te winnen.