Publicaties

Gebruik van veren als indicatie voor gebruik van diergeneesmiddelen

Berendsen, Bjorn

Samenvatting

Het gebruik van diergeneesmiddelen is aan strikte voorwaarden en wettelijke eisen gebonden. Om oneigenlijke toepassing van antibiotica tegen te gaan is onderzoek gedaan naar de analyse van zogenaamde archiefmatrices (bijvoorbeeld veren en haren) om retrospectief het gebruik van antibiotica op te kunnen sporen. Antedateren van het gebruik is daarbij mogelijk. Analyses kunnen plaatsvinden in het laboratorium, maar de inzet van laterale flowtesten draagt bij aan een effectieve controlestrategie waarbij handhaving direct kan plaatsvinden en die een preventieve werking heeft. Aanvullend onderzoek naar het gebruik van veegmonsters in plaats van haren was succesvol.