Publicaties

Grenzen vormen geen obstakel voor otters in Duitsland, België en Nederland

Norren, E. van; Schröder, F.; Groot, G.A. de; Cocchiararo, B.