Publicaties

Kosten voor voer en energie drukken inkomen boer en tuinder: grote inkomensverschillen tussen bedrijfstypen; akkerbouwers en glastuinders in de lift, pluimvee- en varkenshouders in het rood

Berkhout, Petra; Hoste, Robert; Beldman, Alfons

Samenvatting

Sterk gestegen kosten voor energie, kunstmest en voer
drukken dit jaar een stempel op de bedrijfsresultaten. Niet
alle sectoren konden die hogere kosten opvangen met extra
inkomsten. Dat heeft geleid tot grote inkomensverschillen
tussen de sectoren. Dit blijkt uit de jaarlijkse inkomensra-
ming van Wageningen Economic Research en het CBS.