Publicaties

Desinfectie van irrigatiewater - Resultaten van een veldproef

Asselt, Esther van; Banach, Jen; Hoffmans, Yvette; Bokhorst-van de Veen, Hermien van; Appelman, Wilfred

Samenvatting

PPS-project Safe and save water
Doel:
Reduceren van water- en energieconsumptie bij de groenteteelt en -verwerking waarbij de microbiologische veiligheid geborgd is door toepassing van desinfectiemethoden op irrigatie- en waswater.