Publicaties

Vergelijkingsproef Basilicum : Experiment 1: Delphy Improvement Centre – WUR Glastuinbouw

Meulendijks, Lisanne; Bijlaard, Monique

Samenvatting

Een vergelijkende proef is uitgevoerd in de klimaatcellen van WUR en Delphy om de hypothese te onderzoeken dat het instellen van exact gelijke groeirecepten in verschillende Vertical Farms, resulteert in verschillen in teeltresultaat. Dit verschil tussen Vertical Farms wordt veroorzaakt doordat in een VF de plant zijn eigen groeiomgeving relatief sterk beïnvloedt (i.v.m. openteelt en kas productie) waardoor er een sterk microklimaat tussen het gewas ontstaat dat anders is dan het gecontroleerde macroklimaat in de groeikamer. In hoeverre het macro en microklimaat van elkaar verschillen hangt o.a. af van het technisch ontwerp van de faciliteit, wat voor elke faciliteit anders is. In dit experiment is exact hetzelfde groeirecept ingesteld bij WUR en Delphy voor de teelt van basilicum in potten. Zowel het klimaat op plantniveau (microklimaat) en het uiteindelijke gewas, verschilden sterk van elkaar.