Publicaties

Wat de maatschappij vraagt: Is er draagvlak voor doorontwikkeling van sector?

Bondt, N.

Samenvatting

Maatschappelijk draagvlak organiseer je niet snel en eenvoudig, dat vraagt om een duidelijke strategie, vasthoudendheid en geduld. Onderzoekers die zich bezighouden met maatschappelijk gedragen ontwikkeling, voerden de afgelopen tijd met vertegenwoordigers van vier provincies en diverse andere maatschappelijke organisaties (ngo's) hier gesprekken over. Dit artikel bevat de‘highlights’ uit die gesprekken.