Publicaties

4. Alternaria in aardappel

Kessel, G.J.T.; Nederpel, C.T.M.

Samenvatting

In deze factsheet vindt u meer informatie over de levenscyclus en verspreidingswijze van Phytophthora infestans. Daarnaast worden huidige en toekomstige beheersingsstrategieën voor de aardappelziekte besproken.