Publicaties

Bestrijding Aziatische duizendknoop door bevriezing van de bodem : Effectiviteit van een in situ behandeling

Dijk, C.J. van; Visser, W. de

Samenvatting

Een invasieve exoot die door terreinbeheerders als belangrijkste plaagsoort wordt aangemerkt is Japanse duizendknoop (Fallopia japonica). De firma TIBACH heeft een methodiek ontwikkeld voor het bestrijden van Aziatische duizendknoop doormiddel van een in situ koude-behandeling. In deze pilot is onderzocht deze methodiek voldoende effectief is.