Publicaties

Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2020

Silvis, H.J.; Voskuilen, M.J.; Woltjer, P.J.

Samenvatting

Dit rapport biedt een overzicht van de bedrijfsresultaten van particuliere bosbedrijven in 2020. Hierbij gaat het om particuliere boseigenaren met meer dan 50 ha bos, met uitzondering van de particulieren natuurbeschermingsorganisaties. De Nederlandse particuliere bosbedrijven boekten in 2020 een bedrijfsresultaat van gemiddeld min 5 euro per ha, tegen min 10 euro per ha bos in 2019. De opbrengsten stegen iets meer dan de kosten (respectievelijk +9% en +7%), waardoor de opbrengsten-kostenverhouding met 98% in 2020 een procentpunt hoger uitkwam dan in 2019.