Publicaties

Investeringsniveau duurzame productiesystemen : Duurzaamheidsindicator (DP01) in de Rijksbegroting 2023

Meulen, Harold van der; Wisman, Arjan

Samenvatting

Op verzoek van de Tweede Kamer worden de prestaties van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) jaarlijks gemeten op basis van indicatoren voor landbouw, tuinbouw en visserij die in de Rijksbegroting 2023 opgenomen worden. De indicatoren zijn opgedeeld in vier domeinen, te weten: 'duurzaam produceren', 'kennis en innovatie', 'voedsel en dier' en 'natuur, landschap en platteland'. In dit rapport worden de resultaten van de duurzaamheidsindicator DP01 gepresenteerd inzake het investeringsniveau van duurzame productiesystemen in de land- en tuinbouw en visserij. Het betreft hierbij het definitief vaststellen van de indicator DP01 voor 2020.