Publicaties

De economische betekenis van soorten die mogelijk geschikt zijn voor aquacultuur of passieve visserij in windparken op zee.

Deetman, B.; Hamon, K.G.; Hoekstra, F.F.; Mol, A.