Publicaties

De herziening van de Europese fytosanitaire regelgeving: terugblik op zeven jaar werk in Brussel (2)

Baayen, R.P.

Samenvatting

Aan het einde van het eerste deel van dit artikel (verschenen in Gewasbescherming 53-3: 60-65) waren we op het punt beland dat de nieuwe Plantgezondheidsverordening klaar was. Maar daarmee is het verhaal nog niet voorbij. De Plantgezondheidsverordening was onderdeel van een pakket voorstellen van de Europese Commissie en daarover moest ook een akkoord bereikt worden. Daarom nu een inside verslag over vloekende principes, carte blanche, invasieve exoten, beïnvloeding van de Europese onderzoekagenda en alle andere zaken die nodig waren om het doel te bereiken.