Publicaties

Richtlijnen voor risicobeperking invasieve exoten in agroforestry : Advies voor het hanteren van een negatieflijst bij aanplant van agroforestry

Bruijnes, Jeroen; Waenink, Rik; Odé, Baudewijn