Publicaties

Fuiken geven inzicht in kraamkamerfunctie Marker Wadden

Volwater, J.J.J.; Leeuw, J.J. de; Leeuwen, C. van

Samenvatting

De ondiepe oeverzones van Marker Wadden vormen een belangrijke kraamkamer voor jonge vis. Via geultjes zijn de meeste van de voedselrijke compartimenten van de eilanden inmiddels bereikbaar voor de vissen. Onderzoeksfuiken in de geulen laten zien dat veel soorten vissen dankbaar gebruikmaken van deze nieuwe gebieden en de omliggende plantenrijke wateren tussen de eilanden.