Publicaties

Ecosysteemherstel door vijf jaar oude Marker Wadden

Leeuwen, Casper van; Temmink, Ralph J.M.; Jin, H.; Kahlert, Yvonne; Robroek, Bjorn; Berg, Matty P.; Lamers, Leon P.M.; Akker, Marloes van den; Posthoorn, Roel; Boosten, Annemiek; Olff, Han; Bakker, Liesbeth

Samenvatting

De ecologische kwaliteit van het Markermeer is sinds de aanleg van de Houtribdijk sterk achteruitgegaan. Die Houtribdijk weer weghalen is geen optie, al was het maar omwille van de ‘ecosysteemdiensten’, zoals de waterhuishouding. In 2016 is een alternatieve aanpak gekozen: uit de zachte sedimenten van het kunstmatige Markermeer is een archipel van vijf eilanden aangelegd: Marker Wadden. Het Markermeer kreeg daarmee weer geleidelijke land-waterovergangen, verschillende waterdiepten en beschutting tegen golven en sedimentophoping. Dit artikel beschrijft de eerste resultaten. Het voedselweb wordt ‘van onderaf’ hersteld door de primaire productie via algen te verbeteren, waar ook hogere planten en dieren van profiteren. Dit project illustreert hoe herstel van ecosystemen in meren kan worden bereikt met behoud van bestaande ecosysteemdiensten.