Publicaties

Bedrijfssystemen melkveehouderij Noord-Nederland 2030

Zijlstra, Jelle

Samenvatting

Drie regionale groepen in Noord-Nederland hebben verkend welke
melkveebedrijfssystemen in 2030 in hun gebied zullen voorkomen.
De drie gebieden zijn: Groningen-West, de Noordelijke Kleischil en
het Friese Veenweidegebied. In deze brochure vindt u de eerste
resultaten van deze verkenning.