Publicaties

Lichtpuntje aan einde catastrofaal broedseizoen grote sterns

Leuverink, C.B.M.; Leopold, M.F.

Samenvatting

Dit jaar was er slechts één succesvolle broedkolonie grote sterns in de Nederlandse Waddenzee; op de Prins Hendrikzanddijk op Texel. Het is een funest jaar voor de grote sterns, waarbij door vogelgriep massale sterfte plaatsvond in kolonies rond de Noordzee. Het verwijderen van dode vogels uit besmette kolonies lijkt kansrijk voor de overleving en het broedsucces van onbesmette soortgenoten.