Publicaties

Bijdrage kleinschalige windenergie aan het energie gebruiksprofiel van landbouwbedrijven

Meijvogel, David; Visser, Andries

Samenvatting

In deze notitie is de impact van kleinschalige winderenergie op het energieprofiel van een akkerbouwbedrijf en een veehouderijbedrijf onderzocht. Kleinschalige windenergie produceert met name in de winter elektriciteit, terwijl zonnepanelen juist voornamelijk in de zomer elektriciteit produceren. Wind- en zonneenergie vullen elkaar hierin aan, waardoor deze groen opgewekte energie sneller direct gebruikt kan worden op het moment dat het wordt opgewekt. Door het introduceren van kleinschalige windenergie wordt er naar verwachting meer hernieuwbaar opgewekte energie direct gebruikt en hoeft er (met name in de winterperioden) minder elektriciteit van het net ingekocht te worden. Een van de oplossingen voor netcongestie en verminderde afhankelijkheid van fluctuerende stroomprijzen.