Publicaties

De effecten van Bokashi’s en andere bodemverbeteraars op bodemorganismen

Korthals, Gerard; Romkens, Paul; Rietra, Rene; Brinkman, Pella; Kurm, Viola; Visser, Johnny; Spijker, Joop