Publicaties

Potentiële bijdrage van de landbouw aan de RES van de Hoeksche Waard

Meijvogel, David; Visser, Andries; Voort, Marcel van der

Samenvatting

De PPS Landbouw en Energie richt zich op de rol die de landbouw in de energietransitie kan vervullen. In dit rapport is onderzocht wat de bijdrage van de landbouw aan de Regionale Energie Strategie (RES) van de Hoeksche Waard kan zijn. Op basis van data van Stedin (de lokale elektriciteitsnetbeheerder) is berekend hoeveel hernieuwbare energie de landbouw op dit moment opwekt en hoeveel hernieuwbare energie de landbouw potentieel nog extra kan opwekken door middel van zon op daken en kleine windmolens bij het erf. Uitgangspunt bij het in kaart brengen van de potentiële bijdrage van de landbouw was dat kleinschalige wind energie bij bedrijven mogelijk is. De landbouw in de Hoeksche Waard kan op basis van deze uitgangspunten naar verwachting ca. 13% bijdragen aan de RES doelstellingen.