Publicaties

Nieuw ontwerptoets verankert bodemkwaliteit in zonneparken

Cesar, Kay; Aken, Bas van; Scholten, L.; Goede, R.G.M. de; Schotman, A.G.M.

Samenvatting

De aanleg van zonneparken in het buitengebied is een sterke troef in het
versnellen van de energietransitie. De bodemkwaliteit in Nederlandse
zonneparken komt echter in toenemende mate onder druk te staan
doordat panelen te dicht op elkaar geplaatst worden. De afname in
grondbelichting zorgt voor een afname van vegetatie en koolstofgehalte
van de bodem. TNO en WUR hebben een toets ontwikkeld waarmee zonneparken ontworpen kunnen worden met behoud van bodemkwaliteit.