Publicaties

Biodiversiteit en veehouderij : Longread, Opiniestuk

Duinkerken, G. van; Hiemstra, S.J.

Samenvatting

In de stikstofdiscussie wordt veel gesproken over de relatie tussen veehouder en natuur. Niet alleen in Nederland staat de biodiversiteit onder druk, wereldwijd neemt de soortenrijkdom en ruimte voor de natuur snel af. Dit blijkt onder ander uit recente cijfers en rapporten van internationale organisaties zoals FAO en IPBES. Landbouw en veehouderij worden vaak genoemd als oorzaak voor verlies van biodiversiteit, maar kunnen juist ook een rol spelen in het behoud ervan. Biodiversiteit is namelijk een integraal onderdeel van een veehouderijsysteem.