Publicaties

Fokdoelen en runderrassen voor Natuurinclusieve Kringlooplandbouw- voorjaarsbijeenkomst

Schoon, Mira; Hiemstra, Sipke Joost; Windig, Jack; Bonekamp, Gerbrich