Publicaties

De valorisatie van koolstofvastlegging in bodems, bossen en bio-based producten buiten het Europese emissiehandels-systeem

Schoumans, O.F.

Samenvatting

Op vrijdag 17 December 2021 organiseerden Ton Voncken van Bio Transitie Consultants en Eise Spijker van JIN Climate & Sustainability (coördinator van het EU-onderzoeksproject LANDMARC) een online expert sessie over duurzame vastlegging en hergebruik van biogeen koolstof.