Publicaties

Syntheserapport KIMA : De eerste vijf jaar onderzoek op Marker Wadden

Rijk, S. de; Kessel, T. van; Klinge, M.; Noordhuis, R.; Leeuw, J. de; Veraart, J.; IJff, S.

Samenvatting

In dit syntheserapport worden de conclusies uit het GovernEUR-onderzoek opgenomen. Verder is in het syntheserapport aandacht voor meer innovatieve aanbestedingsprocessen en contractvormen en voor de samenwerking tussen partijen rondom de aanleg van Marker Wadden. Ook wordt er wat betreft monitoring gereflecteerd op de ervaringen met participatieve monitoring door vrijwilligers en de bijdrage van Marker Wadden aan de kennispositie van Nederland als waterland.