Publicaties

Risico factoren voor dierenwelzijn en voedselveiligheid bij verhogen slachtsnelheid

Gerritzen, Marien; Lipman, Len; van Leeuwen, Bas; Willemsen, Joeri; Vermeulen, Hetty

Samenvatting

Naar aanleiding van verschillende incidenten in slachthuizen heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten tot een herbezinning van het huidige slachtsysteem. Daarom is een verkennend onderzoek uitgevoerd op basis van wetenschappelijke publicaties, eerdere onderzoeksresultaten en recente internationale wetenschappelijke opinies. Doel van dit onderzoek is antwoord geven op de vragen; 1) Wat zijn de risicofactoren voor dierenwelzijn en voedselveiligheid, 2) wat is de invloed van slachtsnelheid op deze risicofactoren, 3) wordt controle en toezicht op deze risicofactoren voor dierenwelzijn en voedselveiligheid beïnvloed door verhoging van de slachtsnelheid. Naar aanleiding van het rapport Risico factoren voor dierenwelzijn en voedselveiligheid bij verhogen van de slachtsnelheid (WUR rapport 1348) is op verzoek van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten te laten toetsen in hoeverre de genoemde risicofactoren in de huidige praktijk bij het slachten van pluimvee, varkens en runderen voorkomen.