Scheidingstechnieken

Scheiden en zuiveren van natte reststromen

Van de voedingsindustrie tot energiebedrijven en bedrijven in de chemische industrie: partners zoeken in alle sectoren naar kansen om biobased producten, materialen en chemische bouwstenen op de markt te introduceren. De hoge kosten van de productopwerking en waterbehandeling (downstreamprocessing) vormen vaak een knelpunt. Wageningen Food & Biobased Research integreert bestaande en nieuwe technologieën voor de scheiding en zuivering van waardevolle componenten uit biomassa. Samen met onze klanten vertalen we concepten en technologieën naar economisch haalbare marktoplossingen en businesscases.

Effectieve scheiding en zuivering

Op dit moment is het voor veel bedrijven nog steeds relatief duur om duurzame producten te produceren uit reststromen. De hoge kosten van de productopwerking en waterbehandeling (downstreamprocessing) houden verband met inefficiënties in de gehele procesketen (grondstoffen en conversieproces). Zo is de omzetting van biomassa in waardevolle componenten meestal niet optimaal. Vaak ontstaan ongewenst bijproducten, leveren productsamenvoegingen weinig op en ontstaan er onzuiverheden. Tevens bevatten gronstoffen onzuiverheden die de productkwaliteit ongunstig beinvloeden.

Wageningen Food & Biobased Research beschikt over de expertise om componenten efficiënt te scheiden en reststromen zo zuiver mogelijk beschikbaar te maken.

Onze oplossingen zijn gebaseerd op een combinatie van technologieën die bij productscheiding, concentratie en zuivering van zowel vloeistoffen, gassen als vaste stoffen kunnen worden toegepast. Omdat we over een uitgebreid portfolio van technologieën beschikken, kunnen we voor elke vraag de  beste combinatie van technieken inzetten of samen met partners nieuwe oplossing ontwikkelen. Hierbij kan in sommige gevallen ook een droog en stabiel eindproduct worden bereikt.

Kostenefficient scheiden en zuiveren

Om aan alle vragen van productopwerking en waterbehandeling (downstreamprocessing) bij biobased producten te kunnen voldoen, ontwerpen wij ons proces in drie fasen.

  • De eerste fase omvat technologiën ten behoeve van het vrij maken van de micro organismen en vervolgens de waardevolle stoffen daaruit te isoleren.
  • De tweede fase omvat technologieën om de concentratie van gewenste stoffen te verhogen.
  • De derde fase omvat technologiën die gewenste stoffen gezuiverd, geraffineerd en op specificatie brengt.

Wageningen Food & Biobased Research kan hiervoor o.a. de volgende technologiën en expertise inzetten:

Gasscheidingen Membraantechnologie, adsorptie, absorptie, strippen, selectieve gasoverdracht, gecontroleerde atmosfeer (vochtigheid, CO2 enz.), Terugwinning van aroma's, ...
Vloeistofscheidingen (hybride) membraantechnologieën (destillatie, extractie, absorptie, enz.), (Anti-solvent)kristallisatie/precipitatie, chromatografie, elektro-membraanscheidingen, stabilisatie van vloeistoffen om bederf, ontwatering, emulsiebreking te voorkomen, ...
Droge scheidingen Malen, zeven, windziften, elektrostatische scheidingen, ...
Electrochemische scheidingen Elektrodialyse, capacitieve de-ionisatie, elektro-membraanscheidingen, electrochemische productie van oxidatiechemicaliën, ...
Extractie Vaste-, vloeibare- en reactieve extractie (met of zonder membranen)
Droogprocessen Stoomdrogen, adsorptief drogen, vriesdrogen, mild drogen, ...

Genoemde scheidingstechnologiën zijn breed inzetbaar en kunnen gecombineerd worden met fermentatie en/of enzymatische conversies.

Bereik van de expertise

De reikwijdte van onze expertise maakt Wageningen University & Research toonaangevend in de wereld. Onze experts op het gebied van scheiding en zuivering werken nauw samen met experts in aangrenzende gebieden binnen ons instituut en andere instituten, zoals bioconversie, duurzame chemie en bioraffinage. Dit stelt ons in staat onze industriële partners concurrerende, modulair toepasbare oplossingen aan te bieden voor productopwerking en waterbehandeling (downstreamprocessing) en daarmee voor het gehele proces van grondstof tot eindproduct.

Onze totale aanpak omvat technologieontwikkeling, procesontwerp, product- en procesimpactstudies en haalbaarheidsstudies. Ook ondersteunen we partners bij de opschaling en de implementatie van nieuwe processen. Onze experts hebben niet alleen kennis van de daarbij behorende technologieen, maar ook de kennis vanprocesmodellering en- simulatie, procesontwikkeling, technisch- economische -milieuevaluatie, sluiten van materiaal en energiekringlopen (circulaire economie) en opschaling van ‘proof of principle’ naar ‘proof of concept’ en vervolgens demonstratie op pilot schaal.