Longread

Adaptatie zit in ons DNA

“De stormvloedkering is gesloten. De Deltawerken zijn voltooid. Zeeland is veilig.” Met deze woorden opende Koningin Beatrix in 1986 de Oosterscheldekering. Het was de grootste, duurste en meest uitdagende taak in de strijd van de Nederlanders tegen de zee. Eeuwenlang hebben de Nederlanders innovatie na innovatie gedaan om hun huizen te beschermen tegen stormen en overstromingen. De oudste terp werd 500 voor Christus gebouwd en het eerste waterschap werd opgericht in de dertiende eeuw. Adaptatie is dus niet nieuw.