Longread

De klimaatvriendelijke koe

De Nederlandse koe geeft veel melk, maar produceert ook veel methaan. Met gericht fokken, ander veevoer en mestscheiding kan de klimaatimpact van de koe halveren, zegt de Wageningse onderzoeker Theun Vellinga. Maar let op: met alleen technische hoogstandjes komen we er niet. “De klimaatvriendelijke koe moet deel uitmaken van een breder plaatje.”