Zuiver water en elektriciteit met MemPower®

Longread

Zuiver water en elektriciteit met MemPower®

Leestijd: 3 minuten

Water is er genoeg op de wereld, maar goed drinkwater is schaars. MemPower® verandert met behulp van membraantechnologie en duurzame energie, zeewater in drinkwater en wekt ook nog eens elektriciteit op. Voormalige TNO groep zoekt partners om deze kansrijke innovatie – die onlangs nog bekroond werd met een MBR Global Water Award - verder te ontwikkelen en naar de markt te brengen.

De wereldwijde vraag naar schoon water is groot en de commerciële mogelijkheden van MemPower® zijn dat dus ook. Maar het gaat om meer dan commercie: gebrek aan zuiver drinkwater speelt een rol bij tal van maatschappelijke problemen. Armoede bijvoorbeeld, maar ook ondervoeding en de wereldwijde toename van het aantal vluchtelingen. Zelfs bij gewelddadige conflicten kan gebrek aan schoon water meespelen. Die problemen gaat MemPower® niet meteen oplossen. “Maar we kunnen wel bijdragen aan substantiële verbeteringen in de productie van primaire levensbehoeften”, vertelt Khalil El Bakari, business developer. “Je kunt zelfs denken aan het irrigeren van droge vlaktes en woestijngebieden om ze geschikt te maken voor de landbouw. Als je dat doet in gebieden die niet te ver van zee liggen, zijn er zeker mogelijkheden.”

Met MemPower® kunnen we bijdragen aan substantiële verbeteringen in de productie van primaire levensbehoeften

Op zoek naar partners

Een groene woestijn is nu nog een lonkend toekomstbeeld. “Maar als we MemPower® doorontwikkelen en opschalen, is het te realiseren”, zegt Norbert Kuipers, senior scientist. “Dat doorontwikkelen is geen taak voor een non-profitorganisatie alleen. Daarom zijn we op zoek naar commerciële partners.” Voor hij dat toelicht, vertelt Kuipers over de achtergronden van MemPower®. “Het gaat om een uitbreiding van Memstill®: een innovatie die met behulp van membraantechnologie en duurzame energie selectief water uit zeewater haalt, maar geen elektriciteit produceert. Ook voor Memstill® zoeken we partners, maar dan om de technologie grootschalig te vermarkten. Veel aanpassingen zijn niet meer nodig, er hebben al diverse demo’s plaatsgevonden.”

Efficiënter transport

Memstill®, voegt El Bakari toe, is niet alleen geschikt voor desalinatie oftewel het ontzilten van zeewater: “Je kunt het ook gebruiken voor processen in de industrie zoals de energie- en chemiesector en de food- en biobased industrie.” Als voorbeeld noemt hij het concentreren van waterige stromen zoals het indikken van vruchtensappen of het reduceren van afvalstromen: “Dat is efficiënter bij het transport, omdat je minder water hoeft te vervoeren.” Maar nu is er dus ook MemPower®, en dat gaat een stap verder dan Memstill®. Kuipers: “We zorgen dat de stroom van waterdamp die uit het membraan komt, net iets groter is dan de hoeveelheid drinkwater die we aftappen. Het drinkwater komt dan onder druk te staan en het drukverschil gebruiken we om elektriciteit op te wekken, waarmee je bijvoorbeeld de voedingspompen van de installatie kunt aandrijven.”

Duurzame productie van elektriciteit

Dat betekent niet dat MemPower® energie kan opwekken. El Bakari: “Ontzilten van zeewater is en blijft een proces dat energie vergt. Bij MemPower® is warmte nodig, bijvoorbeeld van zonnepanelen of van industriële restwarmte. Dat MemPower® een deel van die warmte op een duurzame manier in elektriciteit kan omzetten, is in het kader van de energietransitie een sterk punt. MemPower® is daarmee geschikt voor droge, geïsoleerde gebieden met veel zon en weinig of geen elektriciteitsinfrastructuur.”

Mix van schoon water en elektriciteit

MemPower® is echter niet alleen toepasbaar in droge gebieden. “Water en energie vormen een nexus: een wederzijdse afhankelijkheid waarbij het een nodig is voor het verkrijgen van het ander”, zegt Kuipers. “In dit geval wil dat zeggen dat de verhouding tussen de hoeveelheid drinkwater en de hoeveelheid elektriciteit die MemPower® produceert, valt aan te passen aan de wensen van de gebruiker. Die verhouding kan in droge, zonrijke gebieden anders liggen dan in Nederland. We denken ook aan toepassingen op plaatsen waar nu drinkwater per schip of per vliegtuig naartoe moet worden vervoerd zoals eilanden of booreilanden. Ook daar kan de mix van schoon water en elektriciteit een voordeel zijn.”

Bij MemPower® is warmte nodig, bijvoorbeeld van zonnepanelen of van industriële restwarmte. Een deel van die warmte zet de technologie op een duurzame manier om in elektriciteit

Rijp maken voor de markt

Dat is de stand van zaken, maar ze kijken alweer vooruit. Kuipers: “We werken aan een project waarin we MemPower® koppelen aan thermische zonnepanelen en de installatie optimaliseren, om de opbrengst aan water en elektriciteit verder te verbeteren. Net als bij Memstill® zoeken we daarvoor partners uit het bedrijfsleven.” Tegelijkertijd moet MemPower® rijp worden gemaakt voor de markt. “De vraag naar drinkwater is groot, zeker in combinatie met de productie van elektriciteit”, zegt El Bakari. “Dat betekent dat er kansen liggen voor ondernemers en investeerders die zoeken naar een commercieel aantrekkelijk product dat een bijdrage levert aan de energietransitie, het oplossen van een aantal maatschappelijke problemen en ook werkgelegenheid schept. Wat Memstill® betreft kunnen we bij wijze van spreken morgen beginnen. MemPower® kan over een jaar op demoschaal de eerste resultaten gaan opleveren.”

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Partner worden?

Heeft u interesse om partner te worden van Memstill® of MemPower®, of wilt u hier meer informatie over ontvangen? Neem dan hieronder contact met ons op.