Longread

Zuiver water en elektriciteit met MemPower®

Leestijd: 3 minuten

Water is er genoeg op de wereld, maar goed drinkwater is schaars. MemPower® maakt zeer zuiver water met membraandestillatie met gebruik van zonnewarmte of restwarmte. Met deze nieuwe technologie is geen elektriciteit nodig want het wordt juist geproduceerd. Zo kan bijvoorbeeld schoon drinkwater én elektriciteit gemaakt worden uit zout (zee)water. Wageningen University & Research zoekt partners om deze kansrijke innovatie – die in 2017 nog bekroond werd met de MBR Global Water Award – verder te ontwikkelen en naar de markt te brengen.

De wereldwijde vraag naar schoon water is groot en daarmee ook het potentieel voor deze nieuwe technologie. Naast drinkwater is ook een goede kwaliteit water nodig voor andere sectoren. Hierbij kan gedacht worden aan voedsel, de biobased industrie, de glastuinbouw, de chemie en de energiesector. Met de ontwikkeling van MemPower® water- en energiesystemen kunnen we daarom bijdragen aan substantiële verbeteringen in de productie van primaire levensbehoeften. 

Op zoek naar partners

“De werking van de technologie is op laboratoriumschaal aangetoond en er is nu verdere doorontwikkeling en opschaling nodig”, zegt Norbert Kuipers, senior scientist bij Wageningen Food & Biobased Research (voorheen werkzaam bij TNO en één van de ontwikkelaars van de technologie). “Voor de verdere ontwikkeling zijn we op zoek naar commerciële partners.” Voor hij dat toelicht, vertelt Kuipers over de achtergronden van MemPower®. “Het gaat om een uitbreiding van Memstill®: een innovatieve waterzuiveringstechnologie die met behulp van membraantechnologie en (duurzame) warmte selectief water uit zeewater haalt, maar geen elektriciteit produceert. Ook voor de ontwikkeling en toepassing van Memstill® zoeken we partners en dan om de technologie grootschalig te introduceren. Veel aanpassingen zijn niet meer nodig, er hebben al diverse demo’s plaatsgevonden.”

Met MemPower® kunnen we bijdragen aan substantiële verbeteringen in de productie van primaire levensbehoeften

Efficiënter transport

Memstill® is niet alleen geschikt voor het ontzilten van zeewater: “Je kunt het ook gebruiken voor processen in de industrie zoals de energie- en chemiesector en de food- en biobased industrie.” Als voorbeeld noemt hij het concentreren van waterige stromen zoals het indikken van vruchtensappen of pekelstromen, alsmede het reduceren van afvalstromen: “Dat is efficiënter bij het transport, omdat je minder water hoeft te vervoeren.” En nu is er dus ook MemPower®, een proces dat een stap verder gaat dan Memstill®. Kuipers: “We zorgen dat de hoeveelheid waterdamp die uit het membraan komt, net iets groter is dan de hoeveelheid drinkwater die we aftappen. Het drinkwater komt dan onder druk te staan en het drukverschil gebruiken we om elektriciteit op te wekken, waarmee je bijvoorbeeld de pompen van de installatie kunt aandrijven.”

Duurzame productie van elektriciteit

MemPower® wekt op een duurzame manier elektriciteit op. Ontzilten van zeewater is en blijft een proces dat energie vergt. Bij MemPower® is hiervoor (lage temperatuur) warmte nodig, bijvoorbeeld van zonnepanelen of van industriële restwarmte. Dat MemPower® een deel van die warmte op een duurzame manier in elektriciteit kan omzetten, is in het kader van de energietransitie een groot voordeel. MemPower® is daarmee geschikt voor droge, geïsoleerde gebieden met veel zon en weinig of geen elektriciteitsinfrastructuur.

Mix van schoon water en elektriciteit

MemPower® is breder toepasbaar dan alleen in droge gebieden. “Water en energie vormen een Nexus: een wederzijdse afhankelijkheid waarbij het één nodig is voor het verkrijgen van het ander”, zegt Kuipers. “In dit geval wil dat zeggen dat de verhouding tussen de hoeveelheid drinkwater en de hoeveelheid elektriciteit die MemPower® produceert, valt aan te passen aan de wensen van de gebruiker. Die verhouding kan in droge, zonrijke gebieden anders liggen dan in Nederland. We denken ook aan toepassingen op plaatsen waar nu drinkwater per schip naar toe moet worden vervoerd zoals eilanden. Ook daar kan de mix van schoon water en elektriciteit een voordeel zijn.”

Ook in de ontwikkeling van de uitgebreidere Nexus van Water-Food-Energy kan MemPower® een belangrijke doorbraak rol spelen. Dit kan door water te produceren dat gebruikt wordt in de voedingssector of juist afvalwater uit deze sector verder op te werken.

Bij MemPower® is warmte nodig, bijvoorbeeld van zonnepanelen of van industriële restwarmte. Een deel van die warmte zet de technologie op een duurzame manier om in elektriciteit

Rijp maken voor de markt

Dat is de huidige en veelbelovende stand van zaken. En we kijken verder vooruit. Kuipers: “Samen met TNO werken we aan een project waarin we MemPower® koppelen aan thermische zonnepanelen en de installatie optimaliseren, om de opbrengst aan water en elektriciteit verder te verbeteren. Net als bij Memstill® zoeken we daarvoor partners uit het bedrijfsleven.” Tegelijkertijd moet MemPower® rijp worden gemaakt voor de markt. De vraag naar drinkwater is groot, zeker in combinatie met de productie van elektriciteit. Dat betekent dat er kansen liggen voor ondernemers en investeerders die zoeken naar een commercieel aantrekkelijk product dat een bijdrage levert aan de energietransitie, het oplossen van een aantal maatschappelijke problemen en ook werkgelegenheid schept. Wat Memstill® betreft kunnen we bij wijze van spreken morgen beginnen. MemPower® zal binnenkort op demoschaal de eerste resultaten gaan opleveren.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Partner worden?

Heeft u interesse om partner te worden van Memstill® of MemPower®, of wilt u hier meer informatie over ontvangen? Neem dan contact met ons op.