Nieuws

100% Open Access steeds dichterbij: merendeel van WUR publicaties is vrij toegankelijk voor iedereen

Gepubliceerd op
30 maart 2021

Wageningen University & Research zet zich sterk in voor de toegankelijkheid van onderzoeksresultaten en -kennis. Het Open Access publiceren van onderzoeksresultaten maakt het mogelijk deze publicaties zonder beperkingen (online) te lezen. In 2020 is 84% van de wetenschappelijke artikelen, waarvan een WUR onderzoeker de corresponderende auteur is, Open Access gepubliceerd. Door de inzet van WUR onderzoekers en het sterke Open Access beleid komt de landelijke doelstelling van 100% Open Access een stuk dichterbij.

Traditioneel worden de resultaten van wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften waarvoor hoge abonnementskosten gelden. Hét grote voordeel van publiceren in Open Access is dat de resultaten van onderzoek voor iedereen toegankelijk zijn en sneller en breder bekend raken. De zichtbaarheid en impact van ons onderzoek worden hierdoor vergroot. Open Access publiceren draagt bovendien bij aan de kenniseconomie omdat het breder hergebruik mogelijk maakt, zowel in het onderwijs als bedrijfsleven.

De zichtbaarheid van het onderzoek aan WUR wordt ook vergroot via NARCIS, het nationale portaal voor onderzoeksinformatie waar wetenschappers, journalisten, onderwijsmedewerkers, overheid en bedrijfsleven gebruik van maken. Afgelopen maand is in NARCIS de 100.000ste WUR Open Access publicatie opgenomen. WUR is daarmee de eerste Nederlandse universiteit die deze mijlpaal heeft bereikt.