Persbericht

2,5 miljoen euro Europees onderzoeksgeld voor Wageningse hoogleraar Fons Stams

Gepubliceerd op
23 november 2012

Het hergebruik van stoffen in afvalstromen is het toepassingsgebied van onderzoek met nieuwe anaërobe micro-organismen waarvoor de European Research Council (ERC) een Advanced Research Grant van € 2,5 miljoen beschikbaar stelt aan de onderzoeker Fons Stams. Stams is persoonlijk hoogleraar aan het Laboratorium voor Microbiologie van Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR.

Het onderzoek van prof. Fons Stams richt zich met name op anaërobe micro-organismen - bacteriën die zonder zuurstof leven - en die belangrijk zijn in milieubiotechnologische processen, zoals anaërobe waterzuivering, bodemreiniging en producten uit organische reststromen. Een beter begrip van de ecologie en fysiologie van de betrokken micro-organismen is essentieel om de processen beter te kunnen beheersen en te kunnen sturen.

FonsStam.jpg

De werkgroep van prof. Stams, Microbiële fysiologie, past in haar onderzoek moleculair biologische technieken toe om inzicht te krijgen welke anaërobe micro-organismen dominant zijn in een bioproces. Het is gebleken dat veel van de micro-organismen die gedetecteerd worden nooit eerder gekarakteriseerd en bestudeerd zijn. Tevens hebben de micro-organismen die in de werkgroep geïsoleerd worden vaak eigenschappen die niet eerder beschreven zijn. Fons Stams ziet in het ERC-onderzoeksvoorstel anaërobe milieus als immense reservoirs van nog onbekende micro-organismen, welke nuttig toegepast kunnen worden voor de productie van waardevolle chemische verbindingen uit organische afvalstromen. “Ze moeten wel eerst geïsoleerd en bestudeerd worden”, aldus de hoogleraar.

Het ERC onderzoek getiteld “Novel anaerobes for a biobased economy” zal zich richten op anaërobe micro-organismen die lignocellulose en vetten omzetten. Het onderzoek zal deels in Wageningen en ten dele aan de Universiteit van Minho (Braga, Portugal) plaatsvinden. Fons Stams is daar sinds 2010 visiting scientist voor drie maanden per jaar. De ERC-grant biedt de mogelijkheid om het onderzoek in Wageningen en Braga te verbinden en de samenwerking tussen de onderzoeksgroepen te versterken.