Uitgave

‘30 vragen en antwoorden over bodemvruchtbaarheid’

Het boek ‘30 vragen en antwoorden over bodemvruchtbaarheid’ beschrijft de relatie tussen voedselproductie en bodemvruchtbaarheid, en hoe bodemvruchtbaarheid verandert door actuele ontwikkelingen als intensivering en specialisatie, het mestbeleid, energieproductie en klimaatverandering.


Daarnaast verschaft het de benodigde basiskennis voor beheer van bodemvruchtbaarheid en gaat het in op de kennisagenda.

aspecten van bodemvruchtbaarheid

Auteur René Schils bundelde, op verzoek van het ministerie van EL&I, de kennis van tientallen deskundigen uit wetenschap, beleid en praktijk in 30 heldere antwoorden. Deze publicatie moet bijdragen aan een gezamenlijk kader om het complexe onderwerp van bodemvruchtbaarheid met elkaar te bespreken. De publicatie is vooral bedoeld voor medewerkers in de agro-productiekolom, inclusief die van de overheden, productschappen en waterschappen. Uiteindelijk draait het om de boeren die het land en de bodem bewerken. Ook zij vinden in het boekje achtergronden over alle belangrijke aspecten van bodemvruchtbaarheid.

Meer informatie:

Gedrukte exemplaren zijn helaas niet meer beschikbaar.