Nieuws

9 belangrijke vogelgebieden in Caraïbisch Nederland

Gepubliceerd op
30 mei 2013

In Caraïbisch Nederland zijn negen zogenaamde Important Bird Areas (IBAs) aangewezen. Het IBA-programma is een wereldwijd initiatief van BirdLife International met als doel een netwerk van sleutelgebieden aan te wijzen en te beschermen die cruciaal zijn voor de bescherming van vogelsoorten. In een nieuw rapport worden de begrenzing en de ecologische waarden van de afzonderlijke IBAs beschreven en de bedreigingen voor de ecologische waarden ervan.

Foto: Roodsnavelkeerkringvogel (Phaethon aethereus)

In de negen belangrijke vogelgebieden (IBAs) in Caraïbisch Nederland komen 18 zogenaamde sleutelsoorten voor. De gebieden op Saba en Sint Eustatius herbergen respectievelijk tien en elf vogelsoorten.

Saba

Saba heeft 1 IBA: Saba Coastline. Het gebied is belangrijk voor twee broedende zeevogels met een hoge beschermingsstatus: Roodsnavelkeerkringvogel en Audubon’s Pijlstormvogel. Saba Coastline is de enige IBA in Nederland die zich kwalificeert voor de laatste soort. Dit gebied kwalificeert zich eveneens voor zeven andere soorten die alle jaarrond aanwezig zijn en een beperkte verspreiding hebben. De belangrijkste bedreigingen vormen katten en ratten.

Sint Eustatius

Sint Eustatius heeft 2 IBAs: Boven en The Quill. Het eiland is belangrijk voor Roodsnavelkeerkringvogel en acht andere soorten: Grote Kwartelduif, kolibries en zangvogels met een beperkte verspreiding op wereldschaal.

Bonaire

Bonaire heeft 6 IBAs: Washington-Slagbaai National Park, Dos Pos, Washikemba-Fontein-Onima, Klein Bonaire, Lac Bay en Pekelmeer Saltworks. Deze gebieden herbergen tien sleutelsoorten. Een aantal IBAs op Bonaire is van belang voor broedende zeevogels met een hoge beschermingsstatus zoals Koningsstern, Grote Stern, Visdief en Amerikaanse Dwergstern. Bonaire’s IBAs zijn bovendien belangrijk voor een aantal soorten met een beperkte verspreiding op wereldschaal, waarvan de Caribische Koet en Geelvleugelamazone de hoogste beschermingsstatus hebben. De belangrijkste bedreigingen zijn erosie en habitatverlies, overbegrazing door geiten en ezels, predatie door katten en ratten en stroperij van papegaaien.

Het onderzoek is  een samenwerking van IMARES Wageningen UR, Saba Conservation Foundation, St. Eustatius National Parks en Dutch Caribbean Nature Alliance.