Project

AF-15293 - One Health for meat products

Een methode om T. gondii af te doden is het vlees voor gebruik in te vriezen alvorens het te gebruiken voor rauw te consumeren vleesproducten. Het invriezen van vlees is niet wenselijk vanwege de kosten voor de Industrie, het negatieve effect op de kwaliteit van de producten en de mogelijke bezwaren bij de afnemers. Het doel van dit project is om een proefdiervrije methode te ontwikkelen waarmee eenvoudiger aangetoond kan worden of T. gondìj nog leeft of afgedood is. Voor de ontwikkeling van de test zullen drie methodes worden geëvalueerd. De meest geschikte methoden zullen worden gevalideerd aan de hand van de huidige standaard en vervolgens worden ingezet om te onderzoeken of met de in de vleeswarenindustrie gebruikte processen en additieven kunnen leiden tot een veilig, rauw te consumeren vleesproduct zonder T. gondii.

Publicaties