Nieuws

Aandacht voor de groene stad!

Gepubliceerd op
4 oktober 2012

Het KennisOnline Magazine van oktober 2012 gaat over de groene stad. Groene steden zijn schoner, gezonder en trekken een hoger opgeleide bevolking. Voor een gemeente is het dan ook belangrijk om te investeren in groen – ook in crisistijd – ondanks dat groen vooral rendement levert op de lange termijn.

Jan Willem van der Schans van LEI Wageningen UR is betrokken bij de Green Deal, een coalitie van bedrijven, twee ministeries (EL&I en I&M) en het LEI om te komen tot opschaling en versnelling van initiatieven op het gebied van stadslandbouw. Van der Schans ziet stadslandbouw echt als iets grootstedelijks: “In veel grote steden is dit soort groen bittere noodzaak om de stad leefbaar te houden. In Rotterdam bijvoorbeeld moet je dik een uur fietsen voor je eerste weiland”.

Rotterdam: investeringen in groen

KennisOnline Magazine laat Alexandra van Huffelen (D’66) aan het woord, wethouder duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte in Rotterdam. Door investeringen in groen (zoals groene daken en een stadsboerderij) wil Rotterdam aantrekkelijk blijven om te wonen en werken. “Wat ook meespeelt is dat Rotterdammers eerder overlijden dan de gemiddelde Nederlander. Wij willen dus ook een gezondere stad!”

Groen levert meer op dan het kost

Bezuinigingen staan bij alle gemeenteraden op de agenda. Onderhoud en aanleg van groen is één van de posten waar veel gemeenten op bezuinigen. Enkele steden – zoals ook Utrecht, Nijmegen en Maastricht – blijven wel veel aandacht geven aan groen en dat is verstandig, vindt Peter Visschedijk van Alterra Wageningen UR. “Groen levert uiteindelijk meer op dan het kost. Groene steden zijn schoner en gezonder en trekken een hoger opgeleide bevolking. Uiteindelijk is dat ook goed voor de gemeentekas.”

Urban agriculture: New Yorkse daktuinen

Niet alleen in Nederland is er aandacht voor groen in de stad, ook internationaal. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, organiseert voor onderzoekers, ambtenaren en ondernemers samen met studiereisbureau Tripworks begin oktober een reis naar pionierstad voor urban agriculture New York. Ze bezoeken daktuinen waar voedsel voor restaurants en voedselbanken wordt verbouwd:  community gardens die sociale binding bevorderen in achterbuurten – en vaak de enige plaatsen in de wijde omtrek zijn waar vers voedsel te vinden is. Ook kijken ze bij multifunctionele agrariërs in de Hudson Valley, die een goede boterham verdienen aan de gezamenlijke verkoop van lokaal voedsel op stadsmarkten.