cartoon viskweek

Nieuws

Achteruitgang van viskweek in Nederland onderzocht

Gepubliceerd op
23 maart 2010

Wereldwijd wordt steeds meer vis gekweekt, tegenwoordig komt bijna de helft van alle vis voor menselijke consumptie uit aquacultuur.

Ook in Nederland is vanaf begin jaren tachtig de bedrijfsmatige viskweek snel gegroeid van nagenoeg niets tot een productie van rond de 10.000 ton per jaar. De afgelopen jaren is de omvang van de Nederlandse visteeltsector echter sterk afgenomen. Het LEI heeft samen met IMARES de oorzaken van deze achteruitgang in kaart gebracht in het rapport 'Oorzaken teruggang visteelt in Nederland'.

Een complex van factoren

Het blijkt dat er in het algemeen onvoldoende aansluiting is van de productie bij de vraag van de consument. Daarbij kiest de consument als gevolg van de economische crisis in plaats van verse vis vaker voor goedkopere alternatieven als diepgevroren of ontdooide vis. Deze ontdooide vis zorgt voor “oneerlijke” concurrentie met verse vis. In Nederland is er verder relatief veel aandacht voor dierenwelzijn en een relatief streng toetsingskader voor te houden soorten.

Volumes van in Nederland gekweekte vis zijn te klein om te kunnen voldoen aan de vraag van supermarkten en groothandel, zeker in vergelijking met geïmporteerde diepvriesvis. Daarnaast vormt een gebrek aan samenwerking tussen -veelal-  kleinschalige bedrijven een barrière voor de mogelijke oplossing van deze problemen. In Nederland zijn de natuurlijke omstandigheden voor viskweek niet optimaal en er wordt gekweekt in dure systemen die de afgelopen jaren nauwelijks zijn verbeterd. Verder kenmerkt Nederland zich in verhouding tot voornamelijk Aziatische concurrenten door relatief hoge arbeidskosten. Ook blijkt het voor een aantal ondernemers moeilijk te zijn om (kostprijsverlagende) investeringen gefinancierd te krijgen. Ten slotte geldt ook hier dat beschikbare kennis, die zou kunnen leiden tot een verlaging van de productiekosten, moeilijk toegankelijk is.

Kansen voor herstel

De huidige kwekers zouden op bepaalde punten, zoals de toegang tot kennis, beter gefaciliteerd kunnen worden. Een andere mogelijkheid voor verdere ontwikkeling is een doorgroei naar een sector waarbij naast de vis ook producten als kennis, systeeminnovaties, visvoer en uitgangsmateriaal vermarkt worden.

Publicaties