Affect and cognition in attitude formation towards familiar and unfamiliar attitude objects: The case of nanotechnology

Promotie

Affect and cognition in attitude formation towards familiar and unfamiliar attitude objects: The case of nanotechnology

Promovendus ms. RI (Roxanne) van Giesen
Promotor prof.dr.ir. JCM (Hans) van Trijp
Copromotor dr.ir. ARH (Arnout) Fischer
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Marktkunde en consumentengedrag
Datum

di 30 juni 2015 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Samenvatting

Dit proefschrift laat zien dat mensen, wanneer het gaat om onbekende dingen, vaak een mening vormen op basis van hun gevoel. Bijvoorbeeld, wanneer het gaat over nanotechnologie. Toch zijn mensen ook in staat om cognitieve gevolgtrekkingen te maken, op voorwaarde dat er in de omgeving voldoende cues beschikbaar zijn. Deze cues kunnen gehaald worden uit de productcontext, of omdat mensen het leuk vinden om uitgebreid na te denken, of als ze er vaker mee in aanraking zijn geweest.

Bovendien blijkt dat, of mensen op hun gevoel afgaan of juist cognitieve gevolgtrekkingen maken, afhangt van het proces dat de minst uitgebreide mentale verwerking vraagt en dus het gemakkelijkste is. Dus bijvoorbeeld, als cognitie bepalend is voor een mening, dan is het cognitieve proces vaak ook het proces geweest wat om de minst uitgebreide verwerking vraagt.

Hiermee draagt dit proefschrift bij aan een beter begrip van de processen die ten grondslag liggen aan meningen omdat verschillende dimensies tegelijkertijd bestudeerd zijn, namelijk de zogenaamde affectief-cognitieve en intuïtief-deliberatieve dimensies.

Daarnaast kan geconcludeerd worden dat meningen ten opzichte van onbekende attitudeobjecten, in dit geval nanotechnologietoepassingen, nog steeds aan veranderingen onderhevig zijn. Dit heeft implicaties voor de communicatie over nieuwe technologie├źn. Het is namelijk belangrijk om in communicatie zowel affectieve als cognitieve aspecten in ogenschouw te nemen.