Project

Afrikaanse varkenspest

Het project beoogt om de excretie en overleving van Afrikaans varkenspestvirus (AVPV) te kwantificeren, waarmee een basis wordt gelegd voor het modelleren en bestuderen van de transmissie tussen bedrijven.

Mogelijke verspreiding van het virus via de lucht zal worden bestudeerd, alsmede de pathogenese, excretie en klinische verschijnselen bij dragers (carriers).

Werkwijze

  • Met dierproeven kwantitatieve gegevens verkrijgen over de kinetiek van virusexcretie, zowel in de acute fase als bij carriers, na een infectie met virusstammen van een verschillende virulentie.
  • Uitvoeren van dierproeven voor het kwantificeren van transmissie van virusstammen met een verschillende virulentie (transmissie bij direct contact versus transmissie tussen hokken).
  • Tijdens lopende dierproeven wordt virus gekwantificeerd in de lucht.
  • Kwantificering van overleving van virus in het milieu (mest, urine en eventuele andere secreta) met behulp van laboratoriumexperimenten.
  • Middels dierproeven bepalen van de geschiktheid van teken (en andere bloedzuigende insecten, zoals de luis?) in Nederland voor transmissie en als reservoir van AVP.


Beoogd resultaat

Afrikaanse varkenspest is een bestrijdingsplichtige ziekte die onder verantwoordelijkheid van de overheid valt. Introductie van deze ziekte is niet alleen maar hypothetisch, zoals een eerdere uitbraak in 1986 in Nederland liet zien. Recente “ontsnappingen” van het virus vanaf het Afrikaanse continent naar landen aan de grenzen van de EU geven eens te meer aan dat het risico niet nul is.

Om voorbereid te zijn op een uitbraak en de daarop volgende bestrijding, is meer inzicht in transmissie van het virus tussen bedrijven nodig. Resultaten van dit project geven meer inzicht in de onderliggende mechanismen van AVP transmissie. Het project genereert kennis over de excretie van virus, de overleving van het virus in het milieu, mogelijke transmissieroutes en de rol van carriers.