Promotie

Afvalwater zuiveren met algen

Algen vormen een duurzaam alternatief voor bestaande technieken om huishoudelijk afvalwater na te zuiveren. Algen kunnen in een biofilm groeien, een slijmerige groene laag vastgehechte algen. In deze biofilm ontstaat een hooggeconcentreerde algenmassa die gemakkelijk te scheiden is van het afvalwater. Algen in biofilms zijn 100 tot 1800 keer geconcentreerder dan in conventionele gesuspendeerde systemen zoals algenvijvers, een groot voordeel van de algenbiofilmreactor.

Lage stikstof- en fosforconcentraties

Met experimenten is aangetoond dat deze reactor zeer lage stikstof en fosfor concentraties kan behalen van minder dan 2,2 mg/L stikstof en 0,15 mg/L fosfor. Dit zijn de zogenaamde MTR waarden (maximaal toelaatbaar risico) die in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water door waterschappen wordt gehanteerd als maximum voor kwetsbare oppervlakte wateren. Experimenten met de algenbiofilmreactor op pilot-schaal bij de waterzuivering van Leeuwarden hebben tot een verbetering van het reactorontwerp geleid.