juridisering

Nieuws

Agrarische sector moet leren leven met juridisering

Gepubliceerd op
10 maart 2011

Regels zullen er altijd zijn, of het nou om regulering van de overheid gaat of om leveringsvoorwaarden van ondernemers. De agrosector kan daarom maar beter zo goed mogelijk om leren gaan met regelgeving. De overheid kan de sector hierbij helpen door bijvoorbeeld juridische lessen in te voeren op scholen.

Overheid en bedrijfsleven leggen in toenemende mate zaken vast in regels en passen deze weer aan nieuwe situaties aan. Deze juridisering leidt tot een roep om minder regels, vooral van de overheid. Toch leidt deregulering niet automatisch tot minder juridisering. Grote ondernemingen en brancheorganisaties, maar ook agrarische ondernemers kunnen daarom maar beter goed voorbereid zijn op het omgaan met wetten, regels en procedures. De overheid zou moeten bedenken hoe ze hen hierin kan ondersteunen en faciliteren. De overheid kan bijvoorbeeld meer kennis verspreiden op agrarisch-juridisch gebied. Zo zouden agrarische opleidingen aandacht moeten besteden aan intellectueel eigendomsrecht  zoals kwekersrecht en octrooirecht, omgevingsrecht en Europees recht en beleid.

Overzicht

Dit zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit de verkenning  ‘Juridisering in de agrosector; Verkenning van een veelkoppig fenomeen’. In opdracht van het ministerie van Economie,  Landbouw & Innovatie (EL&I) geeft het LEI onder meer een overzicht van problemen en mogelijke oplossingen die vallen onder het containerbegrip juridisering.

Ruimte

Typerend voor de agrarische sector zijn de belangenconflicten om de schaarse ruimte in Nederland, de zogenaamde ruimtelijke congestie. Dit leidde tot het omvattende en ingewikkelde omgevingsrecht, inclusief talloze quota en procedures, en tot het ammoniakdossier. Verder kreeg de agrarische sector in toenemende mate te maken met Europees beleid, in het bijzonder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het natuur- en milieubeleid.

Publicatie